Dakvenstermeesters Montage Keurmerk

Dakvenstermeesters_KeurmerkAlle voordelen voor u op een rij:

  • Waar Dakvenstermeesters voor staan:
  • Wij zijn gecertificeerd voor de montage en aansluitingen van uw dakraam en andere daglichtproducten.
  • Wij zijn Specialisten voor Particuliere, Woningbouwverenigingen, Aannemers, Projectontwikkelaars.
  • Wij volgen ieder jaar de Dakvenstermeesters Montage Keurmerk training voor montage en inbouw van daglichtproducten.
  • Wij leveren en monteren het complete programma aan dakramen, daglichtproducten en dakkapellen.
  • Wij werken volgens de richtlijnen van de fabrikant van de daglichtproducten.
  • Wij hebben minimaal 5 jaar werkervaring met het monteren van daglichtproducten.
  • U kunt bij de Dakvenstermeesters terecht voor deskundig advies, vrijblijvende offertes, aankoop en montage van uw daglichtproducten voor in uw woning.
  • Na montage ontvangt u van uw Dakvenstermeester een Certificaat zodat de garantievoorwaarden van de fabrikant gehandhaafd blijven.

Leden van het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk volgen naast het lidmaatschap tevens een training in de doelgroep van het betreffende daglichtproduct. Er zijn 3 verschillende groepen waar een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk voor afgegeven kan worden.

Montage Keurmerk certificaat wordt alleen afgeven op de montage van daglichtproducten en dakkapellen wanneer het volgens de voorschriften en regelgeving gemonteerd is. Dit kan alleen wanneer een opdracht volledig en compleet uitgevoerd wordt door een certificaathouder. Het certificaat geeft tevens recht op 10 jaar garantie op de montage, welke afgegeven wordt door het deelnemende bedrijf.

Inspectie

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk houders worden regelmatig getoetst op de kwaliteit van werken in uitvoering. Ze kunnen steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op de belangrijkste punten geïnspecteerd worden. De onafhankelijke inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de verwerker. Indien er aanleiding is, wordt de uitkomst met de verwerker besproken. Zo nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit te waarborgen.  Alleen bedrijven die aan alle eisen voldoen, mogen het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk dragen.

Klachten/Geschillenregeling

Heeft u onverhoopt een geschil met de Dakvenstermeester en komt u daar in onderling overleg niet uit? Dan dient u uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie van Stichting Keurmerk Hout SKH. Deze commissie zal zich in uw klacht verdiepen en een bindend advies uitbrengen. De Dakvenstermeester is altijd verplicht dit advies op te volgen.